Verksamhetspolicy

Våra policies är att:

Alla artister ska få möjlighet till ersättning för sina framträdanden.

Alla, oberoende av kön, kulturell bakgrund eller sexuell läggning, ska ges möjlighet att marknadsföra sin musik.

Vi tar bort material från webbplatsen som anses kränkande, nedvärderande, rasistiskt eller sexuellt stötande.


 

Användarvillkor

1. Allmänt
 

 1. För er som har skapat ett konto hos Meramusik finns följande profiler och användarvillkor. Fans/Publik (2) Artist (3) Klubb (4) Scen (5)
   
 2. Publicerat innehåll - Meramusik tar ej ansvar för vad som publiceras av användarna i form av musik, text eller bild. Det finns däremot material vi inte tillåter och ber er att inte publicera.
   
 3. Otillåtet material – Det är material som anses vara kränkande, nedvärderande, rasistiskt eller sexuellt stötande. Texter och material som inte accepteras av Meramusik kommer att plockas bort så snart de upptäcks.
   
 4. Texter och material som finns på sidan får ej laddas ner och användas i kommersiellt bruk.
   
 5. Konto – En användare måste ha giltig e-postadress. Vi måste kunna kontakta er vid behov.
   
 6. Användarvillkoren kan komma att ändras utan föregående meddelande.
   
 7. Endast de som ansvarar för en artist, klubb eller scen får skapa en profilsida.

 

2. Fans/Publik
 

 1. Till Fans/Publik räknas ni som har skapat ett konto men ej skapat en profilsida som Artist, Scen eller Arrangör.
   
 2. Texter och material som finns på sidan får ej laddas ner och användas i kommersiellt bruk.
   

 

3. Artist
 

 1. Profil - För att få skapa en artistprofil måste du vara delaktig i bandet/artisten, antigen som medlem eller manager, eller liknande.
   
 2. Profilnamn – Det är ej tillåtet att skapa en profil med ett artistnamn som man själv ej använder. De kommer att plockas bort om det bedöms att registreringen är felaktig.
   
 3. Spelningar – Det är ej tillåtet att skapa spelningar som inte existerar. De kommer att plockas bort om det bedöms att spelningarna är felaktiga.

 

4. Scen
 

 1. Profil – För att få skapa en scenprofil måste du vara ansvarig för eller arbeta för musikscenen. Kontroll av rättighet kan komma att ske i tveksamma fall.
   
 2. Profilnamn - Det är ej tillåtet att skapa en profil med ett scennamn som inte finns. De kommer att plockas bort om det bedöms att registreringen är felaktig.
   
 3. Spelningar - Det är ej tillåtet att skapa spelningar som inte existerar. De kommer att plockas bort om det bedöms att spelningarna är felaktiga.

 

5. Arrangör
 

 1. Profil – Bara personer som är verksamma/ansvariga för arrangören/klubben får registrera sig som Arrangör/Klubb. Kontakt kan komma att tas med ansvariga för att kontrollera rättigheterna.
   
 2. Profilnamn - Det är ej tillåtet att skapa en profil med ett klubbnamn som man själv ej använder. De kommer att plockas bort om det bedöms att registreringen är felaktig.
   
 3. Spelningar – Det är ej tillåtet att skapa spelningar som inte existerar. De kommer att plockas bort om det bedöms att spelningarna är felaktiga.

 

6. Spelningar
 

 1. Alla spelningar som läggs upp måste vara publika musikevenemang. De får inte avse slutna sällskap eller privata tillställningar.
   
 2. De flesta typer av musikevenemang tillåter vi men inte musiktävlingar och skolavslutningar.
   
 3. Musikevenemang där artister behöver betala för att få spela är inte tillåtna. Vi rekommenderar även att inblandade aktörer kring ett musikevenemang garanterar någon form av intäktsmodell för musikerna. Läs mer om våra förslag och arbetet om oss.
   
 4. Det är ej tillåtet att skapa spelningar som inte existerar. De kommer att plockas bort om det bedöms att spelningarna är felaktiga.

 


Personuppgiftspolicy


Meramusik är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning, GDPR, General Data Protection Regulation. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Meramusik AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Meramusik samlar in användarnamn och e-postadress i samband med att du skapar en användare. Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna administrera medlemsförhållandet, för analys- och statistikändamål för att förbättra våra tjänster och tillhandahålla en effektiv webbsida. Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Endast personer hos Meramusik som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter. De uppgifter som lämnas vid skapandet av en användare synliggör vi ej.

De uppgifter som vi synliggör är endast de uppgifter som ni uppger i samband med skapandet av en profilsida som artist, scen eller arrangör. På er profilsida har vi valt att inte synliggöra er e-postadress. Alla uppgifter ni uppger på er profilsida finns kvar tills den tas bort. Vi undanber er att uppge känslig information.

Vi använder bilder, videos och information från er profilsida när vi marknadsför spelningar samt släpp av nytt material. Detta sker idag på facebook och instagram.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter om dig som har registrerats och du kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och radera dig som användare. Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till ett år efter det att medlemsförhållandet med Meramusik upphört.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta oss på: info@meramusik.se.Senast uppdaterad: Maj 2018

© Copyright MeraMusik

website by Coloredweb